Jak dobrze zabezpieczyć ładunek?

Rate this post

Każdy ładunek należy solidnie zabezpieczyć aby przeciwdziałać zarówno jego uszkodzeniu, jak i zapewnić maksymalne bezpieczeństwo kierowcy w razie nieprzewidzianych sytuacji na drodze. Niezależnie od wagi i wielkości towaru, fracht musi być odpowiednio zamocowany, gdyż może okazać się, że będzie on stanowił poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi nawet podczas niewielkiego zderzenia lub gwałtownego hamowania.

Także polskie prawo stoi na straży właściwego zabezpieczania ładunków i określa zasady załadunku w ustawie Prawo o ruchu drogowym.

 

Skuteczne sposoby zabezpieczania ładunków

Przede wszystkim należy pamiętać, że każdy pojazd ma określone dopuszczalne wartości masy całkowitej i nigdy nie należy ich przekraczać. Ważne jest także aby do masy ładunku dodać i zsumować wszystkie środki mocujące np. palety.

Najlepiej wykorzystać najpopularniejsze techniki zabezpieczające, a więc unieruchomić towar poprzez rozparcie, usztywnić ładunek, wykorzystać odciągi unieruchamiające ładunek, zwiększyć nacisk na powierzchnię, na której znajduje się ładunek oraz zwiększyć siłę tarcia. Stosowanie tych metod jest najskuteczniejszą ochroną dla cennego towaru oraz kierowcy i wszystkich osób znajdujących się w kabinie.

  • Podstawową metodą zabezpieczenia ładunku jest zabezpieczenie odciągami. Najczęściej mają one postać taśmy, łańcucha i stalowej liny. Z ich pomocą można łatwo związać elementy ładunku ze sobą lub z platformą ładunkową.
  • Należy wykorzystywać fabryczne wyposażenie pojazdu do zabezpieczania ładunku; a więc haki i uchwyty do mocowania pasów i odciągów.
  • Można wykorzystać także sieci ze stalowego drutu czy innych materiałów, które sprawdzą się najlepiej przy ładunkach składających się z drobnych elementów. Ważne jest jednak dostosowanie wielkości oczka do towaru. Sieciami mocuje się ładunki do palet albo bezpośrednio do pojazdu, a także można nimi podzielić przestrzeń ładunkową na przedziały, czy wreszcie przykryć otwarte pojazdy lub kontenery.
  • Można wykorzystać specjalne podłoże antypoślizgowe np. gumowe maty, dywany, arkusze papieru itp. w celu zwiększenia tarcia między podłogą a ładunkiem lub między warstwami ładunku. Jednak należy pamiętać, że maty powinny być tylko dodatkowym elementem zabezpieczenia, a nie jedynym zabezpieczeniem ładunku, nawet tego najcięższego.
  • Przy przewozie ładunków na paletach warto stosować także belki uniemożliwiające przesuwanie się ładunku
  • Pomocne mogą być również tzw. ?jeże? czyli metalowe bloki z kolcami lub nacięciami, które wbijają się w materiał. Unieruchomią one elementy ułożone warstwowo w rzędzie np. drewno, ale nie nadają się do zabezpieczenia ładunku, który może ulec uszkodzeniu.
  • Przewóz ładunku sypkiego może odbywać się wyłącznie po umieszczeniu go w skrzyni ładunkowej, zabezpieczonej odpowiednimi zasłonami, które uniemożliwią wysypywanie się towaru na drogę

 

Obowiązki kierowcy

Profesjonalne załadowanie towaru do samochodu jest obowiązkiem zarówno kierowcy, jak i jego przełożonych, którzy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo transportu.

Zgodnie z obowiązującym prawem kierowca ma obowiązek umieszczenia ładunku w ten sposób by nie powodował on przekroczenia dopuszczalnych nacisków osi pojazdu na podłogę. Kierowca ponadto musi dopilnować aby towar nie naruszał stateczności pojazdu, nie utrudniał kierowania pojazdem, nie ograniczał widoczności i nie zasłaniał świateł, urządzeń sygnalizacyjnych, tablic rejestracyjnych lub innych znaków.

Kierowca pojazdu może być pociągnięty do odpowiedzialności w razie kontroli drogowej, która wykaże nieprawidłowości przy zabezpieczeniu ładunku.

 

Podsumowanie:

Należy pamiętać, że każdy ładunek przemieści się zgodnie z prawami fizyki, jeśli nie będzie odpowiednio zamocowany. Warto wykorzystywać różne środki zabezpieczające podczas przewożenia ładunku. Im ich więcej, tym zwiększa się bezpieczeństwo transportu i osób w nim uczestniczących. Jednak należy stosować je zgodnie z instrukcją obsługi, gdyż samowolka w tej kwestii może nie tylko zmniejszyć skuteczność środka, ale także spowodować zagrożenie.

 

Zobacz  też skutecznie planowanie trasy