Raport Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Rate this post

truck3mraKrótko o raporcie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2012- 2015r. w Polsce został zrealizowany w 60%. Tak wynika z raportu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Rok 2012 był dla nas bardzo dobry, jeśli chodzi o postępy w pracach. To wszystko dzięki wsparciu UE oraz przyznaniu nam organizacji Euro 2012. Przewiduje się jednak, że trwający rok przyniesie spowolnienie spowodowane kłopotami firm budowlanych

W 2012 roku oddano kierowcom do dyspozycji 656,72 km dróg (odpowiednio 294,01 km autostrad i 329,72 k dróg ekspresowych. Dzięki temu mamy w Polsce około 1366,3 km autostrad oraz ok. 1097 km dróg ekspresowych. Obecnie w budowie i przebudowie jest jeszcze ok. 600 km dróg krajowych. Do końca bieżącego roku ma być oddane do ruchu 401 km.

GDDKiA wydała w 2012r. ponad 22,6 mld zł na budowę nowych dróg. Cena 1km wyniósł ok. 10 mln euro. Prawie połowę środków zwróciła nam Unia Europejska, przy udziale której powstało 209 km autostrad, 472 km dróg ekspresowych, 154 km dróg krajowych oraz 14 obwodnic.

Wykorzystanie w zeszłym roku outsourcingu w procesie utrzymania dróg krajowych pozwoliło na zaoszczędzenie 30% wszystkich wydatków. Model ?Utrzymaj Standard? obejmuje 831 km autostrad i dróg ekspresowych.

Optymizmem nie napawają informacje mówiące o tym, że zbankrutowało aż 6% wykonawców, z którymi GDDKiA miała podpisane umowy. Kolejnych 27 miało problemy z płatnościami.

Sytuacja z systemem ViaTOLL wygląda następująco: system obejmuje obecnie 2190 km dróg. Od lipca 2011r. do grudnia 2012r. na konto Funduszu wpłynęło 1,26 mld zł z tytułu opłat drogowych.