Mniej znane rynki otwierają się na wymianę handlową- wyzwania stojące przed przewoźnikami

4.5/5 - (2 votes)

Czy polska branża TSL jest na to przygotowana? Jakie rynki szansą dla polskiego transportu?

Coraz to nowe rynki otwierają się na wymianę handlową. Dla firm transportowych w Europie Zachodniej robi się ciasno. Jest tam gigantyczna konkurencja. Firmy wzajemnie obgryzają sobie ogony. Nowe perspektywy otwiera przed przedsiębiorcami umowa zawarta ostatnio między Iranem a sześcioma światowymi mocarstwami, która gwarantuje, że irański program nuklearny będzie miał charakter cywilny. W zamian zniesione zostaną szkodliwe dla irańskiej gospodarki międzynarodowe sankcje.

polska_flaga

Nowe możliwości wymiany towarów zawsze wiążą się z koniecznością ich przewożenia, a to oznacza pracę dla właścicieli firm transportowych czy spedycyjnych. Polscy przewoźnicy coraz chętniej obserwują rynek wschodni (z pominięciem Rosji, która nałożyła embargo na wybrane towary). Rynki, które się otwierają to: Turcja, Iran, dawne republiki radzieckie: Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, Azerbejdżan czy Kirgistan. Blokadą dla kierowców jest z pewnością fatalna infrastruktura transportowa, która hamuje wymianę handlową z wymienionymi krajami.

Iran

Otwarcie gospodarcze Iranu na wymianę handlową z zagranicą wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania na transport. Oznacza to kolejne możliwości przewozowe, również dla polskich firm.

Światowe potęgi gospodarcze – USA, Rosja, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytana, podpisały w Wiedniu porozumienie dotyczące zniesienia izolacji handlowej Iranu. Polskie Ministerstwo Gospodarki zapowiada akcję promocyjną „Go Iran”, która ma na celu wykorzystanie szansy otwarcia rynku irańskiego dla polskich przedsiębiorców. Zwiększy to zapotrzebowanie na transport i będzie doskonałą okazją dla polskich przewoźników do wzmocnienia pozycji rynkowej.

Obowiązki polskiego przewoźnika wykonującego przewozy do Iranu:

Polski przewoźnik może wykonywać przewozy do Iranu, ponieważ między Polską , a Iranem obowiązuje umowa bilateralna z 04 grudnia 1976r.,

 • polscy przewoźnicy nie potrzebują zezwoleń drogowych (umowa bilateralna precyzuje przewóz w ruchu dwustronnym i tranzytowym)
 • przy tranzytowaniu Turcji niezbędne jest tureckie zezwolenie tranzytowe
 • możliwość wykonywania transportu n/p konwencji TIR
 • kierowca musi posiadać odpowiednią irańską wizę (w tym również turecką)
 • kierowca wyjeżdżający do Iranu proszony jest o przedstawienie międzynarodowego prawa jazdy
 • w celu odprawy celnej, muszą być wykupione specjalne karnety CPD
 • służby graniczne mogą wymagać wykupienia odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
 • na drogach pobiera się opłaty drogowe

Turcja

Poprawie koniunktury wymiany towarowej między Unią Europejską i Turcją sprzyja fakt, iż tureckie prawo transportowe jest raczej przyjazne polskim firmom.

Każda szansa na dodatkowe korzyści i rozwój cieszy oraz spotyka się z aprobatą przedsiębiorców, którzy wyczekują dobrych wiadomości z rynku.

Aż 3,5 mld euro dodatkowych obrotów w handlu między Unią Europejską a Turcja może dać liberalizacja w transporcie lądowym. Turcja to ogromny rynek z dużym potencjałem eksportowym. Według danych Ministerstwa Gospodarki RP, w 2014r. obroty handlowe między Polską a Turcją wyniosły ponad 5,8 mld dolarów (to o 7% więcej w porównaniu z 2013r.)

Obowiązki polskiego przewoźnika wykonującego przewozy do Turcji

W przypadku standardowych ładunków służby kontrolne nie wymagają wielu dodatkowych dokumentów poza podstawowymi tj.:

 1. prawo jazdy
 2. dowody rejestracyjne i ubezpieczenia CMR
 3. w niektórych przypadkach od kierowcy wymagane jest zezwolenie (wydaje je Biuro ds. Transportu Międzynarodowego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego)

 

Każdy przedsiębiorca zna smak ciągłej rywalizacji, czy walki o każdy grosz.

Wciąż rosnące zapotrzebowanie na towary transportowane z najodleglejszych zakątków świata to nowe wyzwanie dla przewoźników. Podjęcie współpracy na „dalekie” trasy wymaga od kierowcy odpowiednich cech charakteru. Przede wszystkim trzeba być zaradnym i zdolnym do myślenia strategicznego oraz rozwiązywać problemy najszybciej jak tylko się da. Kierunek wschodni pozostaje ogromnym rynkiem zbytu dla zagranicznych przedsiębiorców.