Opłaty drogowe, winiety elektroniczne na Słowacji

4/5 - (3 votes)

Winiety elektroniczne na Słowacji

Republika Słowacka już niebawem wprowadzi nowe opłaty drogowe za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w postaci winiet elektronicznych. Zastąpią one dotychczas obowiązujące winiety w formie papierowej naklejane na przednią szybę samochodu. Obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety obejmie kierowców pojazdów o maksymalnej dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Nowy system winiet ma niewątpliwie wiele zalet.

slowacja emyto

Jaki jest sposób działania systemu oraz jakich zmiany mogą spodziewać się jego klienci?

Elektronizacja systemu

Na Słowacji przejazdy autostradami, drogami szybkiego ruchu i niektórymi drogami pierwszej klasy są płatne (płatna sieć drogowa stanowi ponad połowę). Bezpłatne odcinki występują tylko w okolicy dużych miast. System opłat drogowych w Republice Słowackiej jest nowoczesny i bardzo czytelny. Rodzaj opłaty drogowej jest tam uzależniony od masy pojazdu. Samochody do 3,5 t muszą zaopatrzyć się w winiety, samochody powyżej 3,5 t obowiązuje myto elektroniczne.

Jeśli chodzi o pojazdy o łącznej masie do 3,5 tony do tej pory musiały być one wyposażone w winiety w formie papierowej naklejki. Począwszy od dnia 1 stycznia 2016. nastąpi elektronizacja systemu sprzedaży winiet. Oznacza to zmianę formy czasowo limitowanej opłaty za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych w Republice Słowackiej. Kierowca od nowego roku będzie musiał zakupić winietę autostradową w formie elektronicznej. Przy zakupie trzeba będzie wprowadzić nr rejestracyjny pojazdu, kraj w którym zarejestrowany jest samochód oraz podać dane karty płatniczej.

Zalety winiety elektronicznej

Do głównych zalet winiety elektronicznej należy zaliczyć:

 • brak obowiązku przyklejania winiety w widocznym miejscu w pojeździe,
 • brak obowiązku okazywania potwierdzenia o uiszczeniu opłaty z tytułu zakupu winiety,
 • brak obowiązku instalacji w pojeździe jednostki pokładowej lub innego urządzenia,
 • wiele kanałów dystrybucji – sieć punktów sprzedaży zostanie wzbogacona o możliwość uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety lub kontroli jej ważności w dowolnym czasie i miejscu przez portal internetowy i/lub aplikację mobilną dedykowaną dla urządzeń przenośnych (smartfony, tablety itp.); aplikację dla urządzeń mobilnych można pobrać bezpłatnie w App Store lub Google play,
 • możliwość rejestracji za pomocą strony internetowej w 6 wersjach językowych, w tym także w języku polskim – zakup eWiniety przez Internet będzie bardzo prosty także dla zagranicznych kierowców,
 • wiele punktów sprzedaży stacjonarnej oznaczonych logiem „eznámka“– przede wszystkim stacje benzynowe oraz urządzenia samoobsługowe zlokalizowane głównie na przejściach granicznych,
 • możliwość złożenia wniosku o dokonanie zmiany wybranych danych rejestrowych dla określonego rodzaju winiety (np. zmiana numeru rejestracyjnego pojazdu) oraz okresu jej ważności bez konieczności osobistej wizyty w wybranym punkcie sprzedaży,
 • możliwość informowania klienta za pośrednictwem komunikatów przesyłanych drogą elektroniczną o zbliżającym się końcu ważności winiety oraz innych ważnych zmianach na koncie np. statusie złożonych przez klienta wniosków, podań, reklamacji i zgłoszeń,
 • brak ryzyka zakupu fałszywych winiet,
 • stała dostępność – winieta elektroniczna będzie zawsze do dyspozycji i nigdy nie zostanie wyprzedana.

Rodzaje eWiniet i okres ich ważności na Słowacji

Na terytorium Republiki Słowackiej można zakupić winiety z rocznym, 30-dniowym lub 10-dniowym okresem ważności. I tu nic się nie zmieni jeśli chodzi o eWiniety.

 • eWinieta z rocznym okresem ważności będzie ważna od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego (lub od dnia zakupienia jej w danym roku kalendarzowym) do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Koszt winiety to 50 euro.
 • eWinieta z 30-dniowym okresem ważności będzie ważna przez okres 30 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem. Koszt winiety to 14 euro.
 • eWinieta z 10-dniowym okresem ważności będzie ważna przez okres 10 dni, licząc od dnia wskazanego przez klienta w chwili zakupu włącznie z tym dniem. Koszt winiety to 10 euro.

Zapłatę należności za eWinietę można będzie zrealizować za pomocą karty płatniczej lub gotówką. Dowód płatności za winietę będzie stanowił jeden dokument – „Potwierdzenie o płatności za eWinietę, faktura uproszczona“ (w przypadku zakupu grupowego większej liczby winiet za pośrednictwem portalu klient otrzyma dokument „Potwierdzenie o płatności, faktura“). Na potwierdzeniu będą dokładne dane identyfikacyjne pojazdu (rodzaj, numer rejestracyjny, kraj rejestracji pojazdu) oraz rodzaj i okres ważności zakupionej winiety.

Uwaga!!! Kierowca ma obowiązek uiszczenia opłaty z tytułu zakupu winiety przed rozpoczęciem korzystania z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych.

Transport towarów i osób a winiety

Jeśli chodzi o pojazdy ciężarowe o łącznej masie powyżej 3,5 tony przeznaczonych do transportu towaru oraz pojazdy umożliwiające transport ponad dziewięciu osób łącznie z kierowcą na Słowacji od 1 stycznia 2010 r. obowiązuje system poboru myta wykorzystujący dobrze znaną technologię satelitarną GPS. Technologia ta ustala czy pojazd znajduje się na płatnym odcinku drogi (ponad 2000 km dróg) oraz umożliwia obliczenie i naliczenie opłaty drogowej. Opłata drogowa jest uiszczeniem obliczonej elektronicznie sumy w zależności od kategorii pojazdu, klasy emisji pojazdu i ilości osi pojazdu za odległość przejechaną po określonym odcinku drogi na podstawie danych uzyskanych formą elektroniczną. Do prawidłowego funkcjonowania systemu niezbędne jest zainstalowanie jednostki pokładowej OBU. Opłaty można regulować w formie pre pay (opcja przedpłaty) oraz post pay (płatność systemie abonamentowym).

Podsumowując

Słowacka winieta to opłata za korzystanie z wyznaczonych odcinków autostrad i dróg ekspresowych, dotycząca określonego okresu czasu, bez względu na przejechany dystans lub ilość przejazdów. Winieta obowiązuje dla pojazdów do 3,5 tony, a w przypadku zespołu pojazdów również dla przyczepy.

Obecnie na Słowacji zmienia się system opłat i winiety klasyczne zastąpione zostaną winietami elektronicznymi. Pozostałe zasady dotyczące ważności i opłat będą takie same jak w latach poprzednich. System elektronicznych winiet autostradowych będzie bazował na ewidencji pojazdów i przyczep podlegających obowiązkowi opłaty z tytułu zakupu winiety wpisanych do ewidencji, w której są rejestrowane między innymi dane dotyczące konkretnego pojazdu, typu i czasu ważności opłaconej winiety. Winiety elektroniczne można kupić już od 1 grudnia 2015 r.