Różnice między OCP a ubezpieczeniem Cargo

4/5 - (4 votes)

Metody zabezpieczenia dóbr transportowych ? różnice między OCP a ubezpieczeniem Cargo

cargo

Transport towarów wymaga od właścicieli ładunków skutecznych metod zarządzania ryzykiem. W trakcie przewozu może dojść bowiem do różnych uszkodzeń, ubytków a nawet utraty przewożonych dóbr. Zlecenie transportu przewoźnikowi z polisą OC może nie wystarczyć. Jednym z optymalnych rozwiązań dla firm powinien być zatem transfer ryzyka na ubezpieczyciela, a więc zakup odpowiedniego ubezpieczenia Cargo.

 

Kiedy OC przewoźnika nie wystarczy?

Wiele firm powierzających do transportu ładunki nie posiada ubezpieczenia towaru na czas jego przewozu. Kieruje się wyłącznie pewnością co do ubezpieczenia OC wybranego przewoźnika. Jednak w przypadku powstania szkody często okazuje się, że zleceniodawca otrzymuje niewielką rekompensatę z tytułu ubezpieczenia. Zdarza się także, że w przypadku braku udowodnionej winy przewoźnika, klient może w ogóle nie otrzymać zadośćuczynienia.

 

Odpowiedzialność przewoźnika drogowego z tytułu niewykonania lub

nienależytego wykonania umowy przewozu regulują postanowienia Konwencji CMR. Przepisy te określają odpowiedzialność przewoźnika za całkowite lub częściowe

zaginięcie towaru oraz za jego uszkodzenie, które nastąpi w czasie pomiędzy przyjęciem

ładunku, a jego wydaniem na zasadzie ryzyka. Konwencja CMR przewiduje jednak w niektórych przypadkach zwolnienie przewoźnika z odpowiedzialności mimo, iż doszło do powstania szkody.

Należy zatem wziąć pod uwagę, że:

 • Odszkodowanie z polisy nie zostanie wypłacone gdy, szkoda nie wynika z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania usługi przez przewoźnika lecz z przyczyn, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których następstwom nie mógł zapobiec. Przykładem takim jest działanie wskutek siły wyższej np. huragan, pożar, powódź, lawina, trzęsienie ziemi itp.
 • Klient nie może liczyć także na jakiekolwiek zaspokojenie roszczenia jeśli nastąpi kradzież ładunku, mimo zachowania należytej staranności przez kierowcę, a więc do kradzieży dojdzie na parkingu strzeżonym podczas przymusowego postoju pojazdu.
 • Jeśli natomiast z winy przewoźnika podczas wykonywania transportu międzynarodowego wystąpi szkoda w sprzęcie elektronicznym o łącznej wartości 1 mln euro i wadze 500 kg., to wypłata odszkodowania z polisy będzie ograniczona do kwoty 8,33 SDR za kilogram wagi ładunku brutto (1 SDR to ok. 4,787 zł).

 

Ubezpieczenie Cargo

W transporcie towarów coraz bardziej na wartości nabiera ochrona ubezpieczeniowa w postaci dodatkowego ubezpieczenia Cargo (ochrona mienia w transporcie). Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wszelkiego rodzaju ładunki, przewożone wszelkimi środkami transportu; zarówno towary przewożone własnymi lub wynajętymi środkami transportu. Umowę ubezpieczenia Cargo można zawrzeć wyłącznie na rzecz właściciela ładunku.

Polisa Cargo chroni nasz towar od utraty, ubytku czy zniszczenia do pełnej wartości sumy ubezpieczenia. Można wykupić podstawową ochronę, jednak warto rozważyć także rozszerzenie pakietu ubezpieczenia w przypadku transportu towarów o dużej wartości lub też w przypadku towaru narażonego na większe ryzyko kradzieży. Polisa taka może obejmować wszystkie fazy przewozu ładunku wraz z niezbędnymi czynnościami przeładunkowymi (załadunek i wyładunek) i jego składowanie przejściowe. Towary mogą być chronione ubezpieczeniem także podczas tankowania, czy też poszczególnych postojów. Zakres ubezpieczenia można kształtować umownie, a więc istnieje możliwość ubezpieczenia różnych ryzyk transportowych (nawet tych spowodowanych siłą wyższą). Ubezpieczenia Cargo oferowane są w transporcie krajowym oraz międzynarodowym.

Polisa Cargo zatem to pewność ochrony towarów bez względu na przyczyny powstania szkody (z uwzględnieniem zwyczajowo przyjętych wyłączeń w zakresie ubezpieczenia). Umowa może być zawarta na czas trwania jednego transportu lub na czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania.

 

Wyłączenia

Ubezpieczenie Cargo oferuje właścicielowi ładunku wiele korzyści, jednak może ono zawierać także wiele wyłączeń. Przed podpisaniem polisy warto przeczytać dokładnie umowę. Do najbardziej popularnych wyłączeń należą:

 • przewóz dokumentów
 • przewóz żywych zwierząt
 • przewóz wartości pieniężnych
 • przewóz bagażu osobistego
 • szkody powstałe na skutek opóźnienia w dostawie,
 • szkody powstałe na skutek nietrzeźwości bądź odurzenia kierującego pojazdem przewożącym towar,
 • szkody powstałe na skutek złego stanu technicznego środka transportu,
 • szkody powstałe na skutek niewłaściwego opakowania, oznakowania bądź zamocowania towarów,
 • szkody powstała na skutek utraty informacji zapisanych na nośnikach danych.

 

W każdym jednak przypadku przed podpisaniem polisy warto podjąć negocjacje z ubezpieczycielem i uwzględnić w ubezpieczeniu rodzaj prowadzonej przez ubezpieczonego działalności. To pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych rozczarowań w razie postania szkody w towarze.

 

Podsumowanie

Oba rodzaje ubezpieczeń transportowych (OC przewoźnika i ubezpieczenie Cargo) są niezaprzeczalnie koniecznym i niezbędnym elementem całego procesu transportowego. Należy jednak pamiętać, że polisa OC przewoźnika daje szansę na uzyskanie odszkodowania wyłącznie, gdy winę ponosi przewoźnik. Ubezpieczenie cargo (ubezpieczenie mienia w transporcie) stanowi natomiast gwarancję ochrony ładunków niezależnie od przyczyn powstania szkody; nie tylko w transporcie drogowym, ale także lotniczym, kolejowym, morskim i śródlądowym. Oferuje ono pełną i najbardziej adekwatną ochronę przewożonych

towarów. Ubezpieczenie Cargojest przeznaczone przede wszystkim dla przedsiębiorców, którzy sprowadzają lub wysyłają różnego rodzaju towary i niewątpliwie warto je wykupić.

Ubezpieczenie cargo powinno być istotnym elementem zarządzania ryzykiem w polityce każdego przedsiębiorstwa i dlatego coraz więcej firm logistycznych, spedycyjnych, czy przewozowych proponuje już swoim klientom dodatkową ochronę w ramach wykonywanych przez siebie usług.