Przewóz na potrzeby własne

4/5 - (1 vote)

przewozy

Tego rodzaju przewozy budzą wiele wątpliwości i pytań, dlatego dziś skupimy się na prawnych aspektach przewozów na potrzebny własne:

  • Przewozy własne mogą być wykonywane po uzyskaniu zaświadczenia, które potwierdza zgłoszenie przez przedsiębiorcę prowadzenia przewozu jako działalności pomocniczej, a nie podstawowej. Przy czym takiego zaświadczenia nie muszą uzyskiwać podmioty prowadzące: usługi pocztowe, rolnicy oraz ci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania transportu.
  • Zaświadczenie powinno zawierać dane przedsiębiorcy (adres siedziby, nazwę, regon, nip), a także rodzaj i zakres wykonywania przewóz na potrzeby własne ? rodzaj i liczbę pojazdów.
  • Zaświadczenie uzyskane na przewóz krajowy obowiązuje jedynie na terenie Polski .
  • Zaświadczenie krajowe wydaje starosta na czas nieokreślony, zaś na przewóz międzynarodowy Główny Inspektorat Transportu Drogowego na okres pięciu lat.
  •  Jeśli międzynarodowe zaświadczenie jest wykorzystywane niezgodnie z prawem GITD może odmówić wydania zaświadczenia przez okres 3 lat od daty upływu ważności uzyskanego. Podobnie dzieje się w przypadku krajowego zaświadczenia, tu także starosta może na 3 lata odmówić jego wydania.

Jeśli przedsiębiorca zaprzestaje swojej działalności, w tym także tej przewozowej, to jego obowiązkiem pozostaje zabezpieczenie dokumentów przez rok od momentu zaprzestania przewozów, którymi musiałby się okazać podczas kontroli.

Dodatkowo przy wykonywaniu na rynku międzynarodowym przewozów na potrzeby własne wymagane jest uzyskanie odpowiednich zezwoleń, jeśli umowy między Polską a danym krajem o tym mówi. Warto wiedzieć że GITD prowadzi rejestr podmiotów, które wykonują przewóz na potrzeby własne, co jest skrupulatnie podczas kontroli sprawdzane.

Istotną kwestią pozostaje jeszcze fakt, że na podstawie umów cywilnoprawnych do przewozu mogą być wykorzystywane samochody osobowe, motocykle i motorowery, które nie są własnością pracodawcy.

Jak widać przewozy na potrzeby własne są objęte konkretnymi przepisami. Warto się z nimi zapoznać, nim zdecydujemy się na ten rodzaj wykonywania transportu drogowego.