Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Obowiązkiem uczestnika przewozu towarów niebezpiecznych jest wyznaczenie na swój koszt co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (doradca ADR nie może być osobą bezpośrednio zatrudnioną w firmie). Kto może zostać doradcą ADR? Doradcą ADR może być osoba, posiadająca ważne świadectwo doradcy. Aby je otrzymać należy: 1) posiadać wykształcenie wyższe; 2) nie być […]

Więcej