Plusy i minusy prowadzenia firmy transportowej w formie jednoosobowej

4.2/5 - (5 votes)

Jednoosobowa działalność gospodarcza w transporcie

Branża transportowa jest bardzo wymagająca i przekonało się o tym boleśnie niestety wielu polskich przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na prowadzenie firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Przewoźnik musi znać wszelkie plusy i minusy takiego rozwiązania, gdyż decyzje te znacząco wpływają na późniejsze konsekwencje administracyjno-prawne oraz nierzadko ciągłość całej firmy; a nawet przyszłość całej rodziny. Jak zatem prawidłowo prowadzić biznes w takiej formie?

jednoosbowy transport

Prosta i dostępna procedura oraz swoboda w podejmowaniu decyzji

Wielu polskich przewoźników decyduje się na otworzenie firmy w formie jednoosobowej ponieważ procedura ta jest dość prosta i łatwo dostępna. Obecnie zajmuje zaledwie jeden dzień a formalności można dopełnić nawet w domu za pomocą komputera. Działalność można uruchomić już w dniu złożenia wniosku do CEIDG.

Jednoosobowa działalność ma też niewątpliwie tę zaletę, że przedsiębiorca nie musi przed nikim odpowiadać, podejmuje samodzielne decyzje i ma pełną swobodę w podejmowaniu tych decyzji.

Odpowiedzialność majątkowa

Ale odpowiedzialność ta ma też drugą stronę; przedsiębiorca ponosi bowiem pełną odpowiedzialność majątkową wobec swoich kontrahentów oraz organów podatkowych i egzekucyjnych (przedsiębiorca odpowiada za wszelkie zaciągnięte zobowiązania cywilne i publicznoprawne; odpowiedzialność ta dotyczy również małżonka i jego majątku, który został nabyty wspólnie od momentu zwarcia związku małżeńskiego). W tym przypadku należy pamiętać, że prywatny majątek przewoźnika staje się jego majątkiem firmowym, nawet jeśli nie zamierza go użyć w przedsiębiorstwie.

Tu pojawia się kolejna zależność między tożsamością tychże majątków oraz rodzą się inne konsekwencje z tego płynące. Otóż prawo do własności należy jedynie do konkretnej osoby fizycznej, a w razie jej śmierci majątek firmowy wchodzi w skład spadku i stanowi współwłasność wszystkich spadkobierców. I tu nierzadko pojawia się ryzyko rozproszenia majątku firmy. Jednocześnie z chwilą śmierci właściciela wygasa jego działalność gospodarcza, a co za tym idzie trudno zachować ciągłość firmy, która zgodnie z prawem traci NIP i licencje. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest zapis windykacyjny na wypadek śmierci, który pozwoli wybranej osobie przejąć majątek firmy i zarządzać nim już od chwili śmierci przedsiębiorcy.

Ciągłość firmy można zachować także w razie zdarzeń nieprzewidzianych, ale częściowych tj. choroby, czasowej niedostępności, urlopu. Przedsiębiorca powinien jednak wcześniej udzielić pełnomocnictw osobom, które podejmą odpowiednie działania podczas jego absencji.

Nie ma też żadnych przeszkód, by przedsiębiorca w dowolnej chwili wszedł w spółkę z innym przedsiębiorcom lub zmienił formę prawną.

Jeszcze rodzina czy osoby współpracujące?

W prowadzeniu jednoosobowej działalności transportowej niewątpliwie i nierzadko rodzina przewoźnika odgrywa znaczącą rolę. Najczęściej właściciel firmy jest jednocześnie kierowcą i większość czasu spędza w trasie, a sprawami biznesowymi innego typu zajmują się bliskie osoby (zazwyczaj współmałżonek, dzieci, rodzeństwo, rodzice). Jednak tu należy uważać, gdyż Zakład Ubezpieczeń Społecznych klasyfikuje takie osoby jako współpracujące z przedsiębiorcom na podstawie umowy dorozumianej, a co za tym idzie niesie to ze sobą określone skutki. Członkowie rodziny mają w takim przypadku obowiązek odprowadzenia składek ZUS w takim samym wymiarze jak przedsiębiorca.

Podsumowując

Działalność jednoosobowa jest najłatwiejsza do zewidencjonowania i rozpoczęcia prowadzenia firmy. Jednoosobowa działalność gospodarcza w branży transportowej to zazwyczaj małe firmy rodzinne. Niestety znaczna większość z nich upada lub zostaje sprzedanych nierzadko po wielu latach prowadzenia. Warto zatem dobrze zaplanować przyszłą sukcesję swojego biznesu aby pozwolić na zachowanie ciągłości firmy, tak w razie zdarzeń przejściowych, jak i zupełnie nieprzewidzianych w skutkach.