Ile będziemy wozić ładunków do Niemiec?

Rate this post

Kondycja i prognozowanie wielkości transportu w Europie

euro

Zastanawialiście się kiedyś, czy istnieje możliwość prognozowania kondycji transportu w określonych relacjach? My czasami zaglądamy na barometr transportowy TimoCom i pokusiliśmy się o przedstawienie sytuacji transportu drogowego w kierunku Niemiec ? najbardziej popularnego wśród polskich przewoźników.

Według danych zaczerpniętych z barometru w 2013 roku w okresie wakacyjnym udział frachtów z Polski do Niemiec kształtował się na poziomie 65% w stosunku do wolnych przestrzeni ładunkowych. Co biorąc pod uwagę sezon urlopowy zdaje się być całkiem dobrym wynikiem. Kolejne miesiące przyniosły znaczny wzrost ilości ładunków i udział przewożonych towarów wynosił powyżej 80% już w sierpniu i październiku. Listopad i grudzień to z kolei spadek do poziomu 60%.

Bardzo podobnie kształtowała się relacja eksportowa z Niemcami rok później. Wówczas udział frachtów w stosunku do wolnych przestrzeni był niemal identyczny, dochodziło jedyni e do niewielkich wahań.

EKSPORT

Jak wiemy rok 2015 to czas zawirowań i trudnej sytuacji przewoźników operujących na niemieckich trasach. Mowa tu oczywiście o wprowadzonej przez niemieckie władze płacy minimalnej wynoszącej 8,5 euro za godzinę pracy, która to obowiązuje także i polskich kierowców.

Obserwując jednak wskazania barometru transportowego zupełnie nie widać załamania się transportu w kierunku Niemiec. Wręcz przeciwnie. Od początku roku udział frachtów jest na wyższym poziomie w porównaniu z dwoma ubiegłymi latami. Ilość ładunków zrównała się tylko w kwietniu ze wskazaniami sprzed roku, natomiast już w lipcu wolne przestrzenie ładunkowe stanowiły niecałe 20% relacji, co świadczy, że polscy przewoźnicy nie mieli zupełnie problemu z pozyskaniem ładunków na wyjazd. Jeśli ten trend utrzyma się, to przedsiębiorcy świadczący usługi transportowe mogą spać spokojnie, gdyż ładunków nie powinno dla nich zabraknąć.

KABOTAŻ

Oczywiście wiadomo, że Polacy patrząc na Niemcy najchętniej korzystają z możliwości przewozów kabotażowych. W tym przypadku rok 2015 kształtuje się identycznie jak w dwa ubiegłe lata. Podobnie jak w sierpniu 2014 roku tak i obecnie udział frachtów wynosi 60%. Jeśli zasugerujemy się minionym rokiem, to od września do niemal listopada nie spadnie on poniżej poziomu 70%, by w grudniu ponownie wzrosnąć.

IMPORT

Niestety sytuacja w imporcie nie wygląda już tak pozytywnie. Wwozimy z Niemiec zdecydowanie mniej ładunków. Udział frachtów od początku roku niemal nieustannie utrzymuje się na niższym niż w ubiegłych latach poziomie. W sierpniu wyniósł zaledwie 20%. Ten sam poziom utrzymywał się w 2014 i jeżeli spojrzymy na kolejne miesiące, to sytuacja w imporcie nie powinna się zmienić.

To taka krótka analiza relacji Polska ? Niemcy, Niemcy ? Polska i Niemcy ? Niemcy. Czy nasza prognoza się potwierdzi, będzie z pewnością sprawdzać i w razie potrzeby korygować.

 

Dane: barometr transportowy firmy TimoCom