Unijny korytarz towarowy RFC5

4.5/5 - (2 votes)

Unijny korytarz towarowy RFC5 – jakie korzyści może przynieść Polsce i państwom członkowskim?

Unijny Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk (RFC5 – Rail Freight Corridor No. 5) to projekt, który połączył ważne centra przemysłowe Europy Środkowej z głównymi europejskimi portami na Bałtyku i Adriatyku. Korytarz ma na celu promocję międzynarodowego, kolejowego transportu towarowego, rozwój portów morskich, zapewnienia wydajnych, konkurencyjnych i ekonomicznych usług oraz zmniejszanie ruchu na mocno obciążonej już sieci drogowej. W ten sposób transport towarów w Europie ma być najbardziej przyjazny dla środowiska naturalnego.

 

Unijny korytarz towarowy RFC5Dlaczego jeszcze wdrażanie korytarzy towarowych jest jednym z priorytetów polityki transportowej, tak na poziomie krajowym, jak i europejskim?

Platforma międzynarodowej współpracy

Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk zaczął działać od 10 listopada 2015 r. Łączy on ze sobą centra przemysłowe w Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii, Słowenii i Włoszech z portami Bałtyku i Adriatyku i przez to jest doskonałą platformą współpracy między poszczególnymi krajami oraz bazą dla transgranicznego transportu kolejowego. Korytarz nr 5 przecina się z pięcioma innymi korytarzami, zapewniając tym samym skuteczne i szybkie połączenie z wieloma różnymi destylacjami. Istotne jest także to, że uruchomienie tego korytarza ma zmniejszyć zużycie energii przez sektor transportowy oraz znacznie ograniczyć natężenie ruchu na drogach.

Korytarz towarowy nr 5 został wdrożony na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 913/2010 z dnia 22 września 2010 r. w sprawie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy, które zostało opublikowane dnia 20 października 2010 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie to określa zasady tworzenia i organizacji międzynarodowych korytarzy kolejowych przeznaczonych dla konkurencyjnego transportu towarowego. Partnerem strategicznym uczestniczącym przy wdrażaniu korytarza nr 5 po stronie polskiej zostało PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Przez Polskę będzie przebiegał korytarz nr 5 oraz korytarz nr 8 Morze Północne – Morze Bałtyckie, który połączy nasz kraj, Belgię, Holandię, Niemcy, Czechy i Litwę.

Zasada działania

Przedsiębiorcy kolejowi i spedytorzy mogą aplikować w jednym miejscu (w punkcie kompleksowej obsługi wniosków C-OSS) o przepustowość wzdłuż całego korytarza. W styczniu 2016 r. zostaną opublikowane oferty tras wstępnie ustalonych (publikowanie tras zagwarantuje przede wszystkim zharmonizowanie czasu przejazdu na granicach). Przewoźnicy kolejowi będą mieli czas na podjęcie decyzji, z których z tych tras zamierzają skorzystać. Trasy będzie można rezerwować w trakcie tworzenia lub obowiązywania rocznego rozkładu jazdy pociągów. Dodatkowo wszelkie informacje nt. oferty korytarzowej będą znajdowały się na stronie internetowej korytarza, dzięki czemu przedsiębiorcy będą mogli w każdej chwili przygotować jak najlepszą ofertę spedycyjną.

Działanie korytarza będzie stale monitorowane poprzez ciągły nadzór ruchu pociągów, ankietowanie klientów oraz okresowe ewaluacje strategiczne.

Podsumowując

Unijny Kolejowy Korytarz Towarowy Bałtyk-Adriatyk jest elementem europejskiej polityki transportowej, która została przedstawiona w tzw. Białej Księdze w 2011 r. Docelowo w całej Europie wdrożonych zostanie 9 korytarzy. Dla każdego korytarza stworzono międzynarodowe struktury zarządcze oraz powołano odpowiednie grupy robocze.

Dla Polski (tak jak dla pozostałych państw) korytarz oznacza wiele korzyści; przede wszystkim pozwoli on na przepływ większych ilości towarów między ośrodkami przemysłowym, wpłynie na wzrost atrakcyjności międzynarodowych kolejowych przewozów towarowych oraz spowoduje dynamiczny rozwój przeładunków portowych, a co za tym idzie pobudzi rozwój terminali, centrów logistycznych i parków magazynowych . Wśród przewidywanych efektów są także: zwiększenie średniej prędkości handlowej dla przewozów towarów oraz uzyskanie efektu sieci.

Bez wątpienia Korytarz Transportowy Bałtyk-Adriatyk jest jednym z wiodących przedsięwzięć gospodarczych współczesnej Polski.