Dojazd do ciężarówki poza bazą a wynagrodzenie

4.5/5 - (2 votes)

Dojazd do ciężarówki zlokalizowanej poza bazą jest pracą i kierowcom w związku z tym przysługuje wynagrodzenie, obejmujące wszelkie przepisy dotyczące pracy. Taki wyrok wydał niedawno Europejski Trybunał Sprawiedliwości, który zajął się sprawą wliczania dojazdów do czasu pracy. Jest to szczególnie ważne dla pracowników polskich oddziałów zachodnich firm przewozowych, którzy wielokrotnie docierają do swoich pojazdów busami, pociągami a nawet samolotami.

dojazd do bazy

Kiedy dokładnie stosuje się tę regulację?

Czas dojazdu do pracy

Bardzo często zdarza się, że kierowca ciężarówki musi rozpocząć prowadzenie pojazdu, który znajduje się poza bazą przedsiębiorstwa (lub miejscem jego zamieszkania). Moment rozpoczęcia podróży do pracy (w tym przypadku dojazdu do ciężarówki) jest okresem pracy, za który należy się wynagrodzenie. Potwierdził to Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 września 2015 r., w którym zaznaczono, że pracownicy, którzy muszą dojechać w określone miejsce oraz wrócić z niego po zakończonej pracy, mają prawo doliczyć ten czas dojazdu do czasu pracy, a tym samym także do pensji.

Wszelkie kwestie związane z powyższym zagadnieniem reguluje Rozporządzeni (WE) nr 561/2006, zgodnie z którym:

  • Czas spędzony na dojeździe do miejsca postoju pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia lub powrotu z tego miejsca, jeżeli pojazd nie znajduje się ani w miejscu zamieszkania kierowcy, ani w bazie pracodawcy, w której kierowca zwykle pracuje, nie jest liczony jako odpoczynek lub przerwa, chyba że kierowca znajduje się na promie lub w pociągu i posiada dostęp do koi lub do kuszetki.
  • Czas spędzony przez kierowcę kierującego pojazdem nieobjętym zakresem niniejszego rozporządzenia do lub z pojazdu objętego zakresem niniejszego rozporządzenia, który nie znajduje się w miejscu zamieszkania kierowcy ani w bazie pracodawcy, gdzie kierowca zazwyczaj pracuje, jest traktowany jako „inna praca”.”

Udokumentowanie aktywności

Kierowca musi udokumentować aktywności podczas dojazdu z i do pojazdu (istnieje obowiązek zarejestrowania takiego przejazdu). Służby kontrolne skrupulatnie egzekwują ten przepis od kierowców. Gdy sposobem dojazdu kierowcy do bazy jest dojazd środkiem transportu wyłączonym spod rozporządzenia 561 (np. samochodem osobowym lub pojazdem o dmc do 3,5 tony) osobiście prowadząc ten pojazd, wówczas kierowca musi zaznaczyć na rewersie wykresówki lub na wydruku z tachografu cyfrowego „inna praca”. Jeżeli kierowca zostanie dowieziony do pojazdu przez innego kierowcę, wtedy na rewersie wykresówki lub na wydruku z tachografu cyfrowego kierowca musi zaznaczyć „gotowość”. Podobna sytuacja ma miejsce wówczas, gdy kierowca zakończył zadanie przewozowe w miejscowości, która nie jest bazą przedsiębiorstwa ani miejscem zamieszkania kierowcy i kierowca musi dojechać do miejsca swojego zamieszkania.

Planowanie odpoczynków z uwzględnieniem dojazdów

Pracodawca podczas planowania odpoczynków dziennych i tygodniowych musi uwzględnić konieczność dojazdów do samochodów, które znajdują się poza bazą, gdyż takie przejazd zmniejszają rzeczywisty czas odpoczynku kierowcy. W niektórych przypadkach kierowca po długiej podróży powinien wykonać odpoczynek dzienny aby przejąć pojazd i rozpocząć pracę (kontynuowanie jazdy po dojeździe/dowiezieniu do pojazdu uzależnione jest od liczby godzin przeznaczonych na dojazd/dowiezienie).

Uwaga!!! Dojazd do pojazdu znajdującego się poza bazą firmy będzie traktowany jako odpoczynek jeśli kierowca miał w trakcie dojazdu zagwarantowaną koję lub kuszetkę.

Podsumowując

W pracy kierowcy bardzo często zdarzają się sytuacje, że miejscowość w której rozpoczyna lub kończy jazdę ciężarówką jest inna niż miejscowość, w której znajduje się baza firmy. Kierowca musi udokumentować w jaki sposób dostał się do pojazdu, który znajdował się poza bazą firmy oraz ile czasu trwał dojazd do tego pojazdu. Prawidłowe udokumentowanie jest niezbędne do wykonania ewidencji czasu pracy kierowcy. Za brak udokumentowania omawianych okresów aktywności zgodnie z przepisami grożą sankcje finansowe (dla kierowcy i dla przedsiębiorcy).

Co równie istotne jeżeli ciężarówka nie znajduje się na terenie bazy, wówczas już sam moment rozpoczęcia podróży do firmy jest okresem pracy i należy się za niego wynagrodzenie. Sprawa nie dotyczy jednak pracowników, którzy muszą regularnie stawić się w siedzibie firmy lub jej oddziale oraz kierowców, którzy jadą po pojazd wprost do bazy, w której na co dzień pracują.